De erfenis (dagboek)

De erfenis die mijn leven heeft veranderd, wil ik doorgeven aan de komende generatie. Daarom is dit boek naast de erfenis van Jezus, ook de erfenis van mij. Er zit echter niets oorspronkelijks in, alsof dit mijn verdienste is. Ik geef de erfenis die ik ontvangen heb, door aan de generatie na mij. Zo heeft God het gewild. Jezus kwam op aarde en maakte Gods liefde zichtbaar en tastbaar. Hij deed dat op een volmaakte wijze. Hij gaf Zijn eeuwige erfenis aan de apostelen. Deze gaven het door aan mensen die zelf leefden uit de erfenis van Jezus Christus. Zo wil ik dit doorgeven. Het is onvolmaakt en het wil zich niet presenteren als een hoogstaand boek. Het is wel een weerslag van mijn mateloze bewondering voor de erfenis die we in de Here Jezus hebben ontvangen.

Het is een dagboek. Dagelijks mag je genieten van de overwinning die Jezus heeft behaald. Dagelijks mag je daaruit leven en dagelijks verandert de Geest je naar Zijn beeld. Dagelijks mag je deze erfenis ook delen met allen die rondom je staan.