De feesten van Israël

(Geschreven in september 1999)

De geestelijke betekenis voor de gemeente

De feesten in Israël waren hoogtepunten in het jaar. Het waren  prachtige middelen om de kinderen te onderwijzen. De feesten staan bol van symboliek. Tevens worden d.m.v. de feesten op een speelse wijze fundamentele waarden overgedragen van generatie op generatie.
Wij, in onze vluchtige generatie, lopen het gevaar allerlei symbolen over te nemen van onze maatschappij. Het dagelijks leven staat er bol van. Denk alleen maar aan de dierenriem. Wie draagt nu niet het teken waarin men geboren schijnt te zijn? Tevens komen veel symbolen vanuit het verre oosten.

Daarnaast verliest de christelijke kerk haar greep op de inhoud van haar boodschap. We zien dan ook, God zij dank, een terugkeer naar de wortels van het christendom. Iedereen beseft dat de Here God zelf de auteur is van deze feesten. Tevens koos Hij de symboliek. Het uitverkoren volk heeft deze feesten nauwkeurig bewaard. God zelf achtte het van levensbelang. Ieder die de feesten niet vierde moest verwijderd worden. Het is daarom van grote waarde om kennis te nemen van de feesten.

De feesten zoals ze in deze studie zijn beschreven gaan terug op de Bijbel. Toch is er ook veel te leren van het huidige jodendom. Nu de tempel er niet is mogen er geen offers gebracht worden. Daarom is er veel symboliek die niet direct in de Bijbel voorkomt maar die te maken heeft met het ontbreken van de tempel. Het is echter zeer leerzaam om de handelingen en voorwerpen die men gebruikt te bestuderen. De boodschap van God wordt er heel duidelijk in “verteld”.

We leven ook in de eindtijd. Deze feesten geven een heldere kijk op het heilshandelen van de Here God met Zijn volk en met de wereld. Kortom genoeg redenen om kennis te nemen van deze bijzondere feesten in het O.T.

Deze studie kan men achter elkaar lezen. De bijbelse gegevens kunt u, indien u dit nodig acht, nazien door de genoemde teksten te lezen. Zo kunt u op een eenvoudige wijze achter elkaar doorlezen met de Bijbel naast u. We hopen dat deze studie de wortels van ons geloof zal verdiepen zodat we sterker staan in onze maatschappij die steeds meer heidense trekjes vertoont.