De kers op de taart (4 DVD’s)

Opgenomen in 2010-2011

In 4 fraaie boxen zowel een DVD alsook een CD

DVD 1 “Wat is een huwelijk”

Het huwelijk is de hoofdpijler van de samenleving. Door twee mensen, die elkaar het “jawoord” hebben gegeven, worden gezinnen gevormd en eventuele kinderen onderwezen. Daar vindt de overdracht van wijsheid plaats. In de Bijbel wordt daar veel aandacht aan gegeven. Van belangrijke personen wordt vaak het gezin beschreven van waaruit ze komen. De Bijbel toont geen ideale gezinnen. Integendeel vaak zijn het mimi drama’s. De zonde heeft juist in de gezinnen bijzonder hard toegeslagen. Zo wordt er veel pijn geleden in het begin van het leven van de kinderen. Christenen mogen hierin een keer brengen door de kracht van de Heilige Geest. God schiep man en vrouw en vanuit die twee mensen wordt het menselijk geslacht gevormd. De insteek van deze studies is altijd positief. We onderwijzen Gods plan en reageren niet op al de gebrokenheid. Het gaat niet over wat een huwelijk niet is maar juist over wat het wel is. We geloven in Gods openbaring die heilzaam is voor ons en onze gezinnen. Deze eerste studie gaat over het begin van een relatie als twee mensen elkaar het “jawoord” geven. Waar zeggen we “Ja” tegen als we op onze huwelijksdag voor Gods aangezicht dit bijzondere woord uitspreken? In deze studie wordt een poging gedaan dit in kaart te brengen. Naast een uiteenzetting door Wout is er ook een getuigenis door Kurt en Fokkeline.

DVD 2 “Wat is seksualiteit”

De EROTIEK heeft een enorme aantrekkingskracht. In onze maatschappij lijkt het de belangrijkste pijler van de liefde te zijn. Maar is dat wel zo? Wat is de juiste plaats van seksualiteit in een huwelijk? Met deze kracht kan men zowel opbouwen alsook afbreken. Wanneer deze liefde wordt ontwikkeld, los van een diepe relatie, is het als de bliksem die kortstondig veel energie ontlaadt en zo veel vernietigt. Wanneer men de seksualiteit echter positief gebruikt, kan dit als een elektriciteitscentrale een hele stad verlichten. Het is als een kampvuur midden in het bos. Wanneer men een kader van stenen rondom het vuur plaatst, kan men genieten van een prachtig vuur. Als men dit echter nalaat, staat het bos binnen korte tijd in brand. Zo moet de seksualiteit omkaderd worden door Gods normen en genoten worden met Gods waarden. In deze studie hopen we dit duidelijk te maken.

DVD 3 “Wat is verkering”

Bewust is gekozen om deze studie op de derde plaats te houden. De eerste twee over huwelijk en seksualiteit, tonen het belang van een goede start. Verkering is de voorbereiding op een duurzame relatie. Die voorbereiding vindt plaats in een moeilijke periode in het leven van de kinderen, de pubertijd. De kinderen staan aan het begin van hun zelfstandig leven en maken zich los van het gezag van de ouders. Deze grote veranderingen maken het moeilijk om in de vaak stormachtige emoties een weg te vinden naar een stabiele situatie. Er is daarom een sterk kader nodig waarin de verkering zich kan ontwikkelen tot een duurzame relatie. In de maatschappij wordt met deze zaken gespeeld. Men misbruikt de labiele situatie en men “dwingt” de kinderen te luisteren naar zichzelf. De disco, de computer en de feesten stimuleren om de begeerten te bevredigen. Dat brengt veel schade aan het prille vertrouwen in een relatie waar het immers ook om de ander gaat. De te grote nadruk op de romantiek ten koste van de waarden van het leven zal later een zware tol eisen. Willen we goede krachtige huwelijken bouwen dan moet het hier beginnen. In deze studie geven we enkele grote lijnen aan die jongeren kunnen helpen.

DVD 4 “Wat is een gezin”

In het gezin worden de fundamenten gelegd. Ouders zijn zelf eens kind geweest en dragen de gevolgen van de opvoeding die ze hebben ontvangen. Zij geven op hun beurt die waarden en normen door. Indien er geen genezing plaats vindt, komen we in een dalende spiraal. We komen dan steeds verder weg van wat God heeft bedoeld. Maar Gods Woord toont ons de Bron van genezing en de waarde van goede gezinnen. We kunnen telkens weer opklimmen uit het dal en zo onze kinderen verder helpen. Deze studie is de vierde in de reeks. De keuze, voor deze volgorde, is bewust geweest opdat we een goed inzicht zouden krijgen in de enorme waarde van de kinderjaren. Daarom is het goed de andere 3 studies ook te bekijken. Alles wat na de opvoeding volgt, zal gebouwd worden op de fundamenten die in het gezin zijn gelegd. Terwijl het in de maatschappij steeds meer lijkt te “stormen”, is het gezin een thuishave waar men rust kan vinden. Daar wordt, door liefdevolle relaties, ervaren hoe waardevol men is. Daar leert men hoe het kwaad een macht is dat ons bedreigt. Daar leert men ook waar de verlossing en genezing te vinden is. God houdt van gezinnen en daarom geeft Gods Woord ons zoveel inzicht.