De meest veilige plaats op aarde

Geschreven op januari 2001

 In Christus zijn we veilig Een studie over Rom.6:1-14

De brief van Paulus aan Rome is de eerste brief van de apostel in de Bijbel. Men kan zich afvragen waarom dat zo is. Het is duidelijk dat het niet de eerste brief is die geschreven is door een apostel. Deze brief is de eerst geplaatste omdat het de meest fundamentele brief is. De geloofswaarheden die hierin worden behandeld, zijn de grondwaarheden van ons geloof.

In de geschiedenis heeft God deze brief op een indrukwekkende wijze gebruikt. We overdrijven niet als we zeggen dat er door deze brief grote maatschappelijke reformaties zijn ontstaan. Zo gebruikte God Rom.13:13 en 14 om Augustinus te overtuigen van zonden en hem tot bekering te brengen. Iedereen weet hoe Luther gegrepen werd door Rom.1:17. Door deze wetenschap werd de reformatie geboren die Europa veranderde. De wereldberoemde boeken van John   Bunyan zouden nooit geschreven zijn zonder dat deze brief z’n leven diep veranderde. Nu is nog steeds zijn boek “De christenreis naar de eeuwigheid” het meest gelezen boek naast de Bijbel. Het was John Wesley die door het voorwoord van Luthers commentaar op deze brief veranderd werd en Engeland aan de voeten van het kruis bracht. Tot op vandaag heeft deze brief enorme invloed.
In deze opmerkelijke brief heeft Rom.6 een bijzondere plaats. Als we dit hoofdstuk verstaan, brengt het ons in de meest veilige schuilplaats op deze aarde.

Toen de grote prediker D.M.Loyd-Jones duizenden tot zegen was in de West-minster Chapel in Londen vroeg men hem wanneer hij zou gaan preken over de brief van Paulus aan Rome. Zijn antwoord was kort maar krachtig: ”Wanneer ik werkelijk hoofdstuk 6 begrijp”. Vele jaren had hij geworsteld om dit hoofdstuk te verstaan. In 1955 was het zover. Hij had een antwoord gevonden op de vele vragen die het hoofdstuk in zich droeg. En toen begon hij aan een uiteenzetting van deze brief die 13 jaar lang duurde. Hij kon de gigantische taak niet afmaken. Elke week kwamen mensen vanuit de hele wereld luisteren naar de preken over dit boek in de Bijbel. Elke week gingen mensen veranderd naar hun woonplaatsen terug. Alleen de Heilige Geest is de auteur van deze brief. Het is Gods eeuwige plan verwoord in menselijke woorden. De werkelijkheid is nog veel groter.

“Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord
en wat in geen mensenhart is opgekomen,
al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben”

(1 Cor.2:9).