Discipelschap

Geschreven maart 2008

Paulus advies aan Timotheüs

In onze generatie is het begrip “Discipelschap” niet zo populair. Het betekent immers dat men een leerling van Jezus moet worden. De moeilijkheid is vooral dat er veel geleerd moet worden wat men zelf in wezen niet wil. Het kost daardoor veel inspanning en zelfverloochening. Zoals op school moeten er veel oefeningen worden gemaakt. De grootste inspanning die een discipel moet doen, is het afleggen van de eigen wil en het leren verstaan en doen van Gods wil. Daarvoor is een hele sterke overtuiging nodig. Maar niet alleen een duidelijke visie is nodig maar vooral ook een bereidheid om op korte termijn te “verliezen” om zo op lange termijn te kunnen “winnen”. Dit soort investeringen zijn niet zo in trek. Het zijn immers deze elementen die we in onze welvaartscultuur hebben verloren. Onze instelling is om te ontvangen en liefst zo snel mogelijk. Onze cultuur heeft het ons gemakkelijk gemaakt. De techniek heeft ons veel comfort gegeven. We zijn daar dankbaar voor maar we moeten erkennen dat het leven daardoor heel oppervlakkig is geworden. Tevens is de druk van de publieke opinie erg sterk. De media hebben onze huiskamers “ingepalmd”. Daardoor is de levensfilosofie van de wereld sterker  geworden dan de levensstijl van Gods Woord. De massa heeft alle troeven op dit leven gezet. Alle begeerten moeten nu bevredigd worden.
De boodschap van Jezus is het tegenovergestelde. Bij Hem gaat het om relaties. Oppervlakkigheid is niet het aangewezen middel om te bouwen. Daarom is de aansluiting van de boodschap van Jezus en onze generatie zo moeilijk. Omdat de mensen gericht zijn op het fijne gevoel en de directe bevrediging, lijkt het discipelschap van Jezus zo onaantrekkelijk. Uit de studie zal blijken dat het volgen van Jezus daarom problemen kan opleveren. Paulus geeft aan Timótheüs zes illustraties die er niet om liegen. Al deze illustraties geven aan dat het om een moeilijke zaak gaat.
Mijn gebed is dat deze studie niet alleen theoretisch wordt geleerd maar dat er levens door worden veranderd. Ik besef dat alleen de Heilige Geest dit kan bewerken. We weten dat de Heilige Geest bij uitstek Gods Woord gebruikt. Daarom geloof ik dat deze studie niemand onberoerd zal laten. Samen in een studiegroep kunnen we voor elkaar bidden dat God ons kracht zal geven om te doen wat we leren. Alleen een grote visie op de eeuwige toekomst maakt ons in staat om het tijdelijke voor dat doel functioneel te maken. Naarmate we  geloof hebben in de eeuwige toekomst zullen we nu bereid zijn te lijden voor het evangelie.
België heeft veel discipelen van Jezus nodig. De gemeente zal deze generatie alleen overleven indien we Jezus als Heer gaan belijden in daden en woorden. Doen we dit niet dan zullen we “verdrinken” in onze eigen overvloed.