Elia 1

Geschreven najaar 2015

Verborgen voorbereiding

Als gisteren herinner ik me de eeuwwisseling. In Jeruzalem werden mensen opgepakt die dachten dat ze Elia waren. Ze profeteerden over het einde der dagen en waren niet meer gevoelig voor nuchtere argumenten. God had hen “geroepen” en zoals Elia stonden ze helemaal alleen in die goddeloze wereld. Ze waren niet bang maar psychisch heel labiel. Hetzelfde zien we nu wanneer jonge mensen naar Syrië trekken en onbereikbaar zijn voor elk nuchter argument. Ze hebben een roeping om zichzelf op te blazen. Maar ze weigeren dit een zelfmoordaanslag te noemen. Het is een “martelaarsoperatie”. Heilig overtuigd van hun gelijk, geven ze hun hele leven in de dood en nemen velen mee. Hun doel om is zoveel mogelijk mensen te doden. Het zijn slechts ongelovigen die niet verdienen te leven.
Elia spreekt tot de verbeelding. Nu de terreur de wereld overspoelt, wordt hij met zijn opdracht in vraag gesteld. Immers Elia dood de Baälpriesters nadat God zich heeft openbaar gemaakt als de enige ware God. Is de Bijbel dus toch een boek dat inspireert tot geweld? Kunnen we een beroep doen op Elia die de confrontatie won en de uiterste consequenties trok? Nee, dat kunnen en mogen we niet. Niemand kan Elia als inspiratiebron nemen voor geweld en doodslag. De tijden zijn veranderd. In de Bijbel zijn er twee bedelingen. Wij leven nu in de tijd na Christus komst. Elia stond paraat in de tijd voor Zijn komst. De afgodendienst in zijn tijd dreigde die komst te verhinderen. Daarom moest hij de maatregelen treffen. Nu mogen we nooit wapens opnemen. Onze wapens zijn geestelijk.

Wie denkt dat Elia niets meer te zeggen heeft, heeft het echter mis. Terwijl wij nooit de wapens mogen grijpen zoals Elia dit deed, blijft de strijd wel dezelfde. Het gaat in onze tijd ook om de vraag: Wie is de ware God! Wij mogen weten dat de HERE God is maar de strijd mag enkel gestreden worden door geestelijke wapens. Het is een geestelijke oorlog die door gebed en Gods Woord wordt gestreden. Ook is de overwinning reeds behaald en zit Jezus op de troon.

Eens zal echter, als de strijd in de eindfase komt, de tijd van genade ophouden en dan zal het eindoordeel komen. Het wordt beschreven in het boek Openbaring. God zal dan de genadetijd laten ophouden en dan zal de oordeelsdag aanbreken. Het gaat dan precies om dezelfde thema’s als die bij Elia. Elia zal ook een belangrijke rol spelen, zoals is geprofeteerd (Mal.4:5). Hij is immers niet gestorven zoals wij maar is opgenomen. Eens zal hij ook terugkomen. Vandaar dat men in Jeruzalem rondliep tijdens de millennium viering, denkende dat men geroepen was.

Dit is het eerste deel van drie delen die we over Elia hopen te schrijven. Lees het en hopelijk maakt het u nieuwsgierig naar de andere delen.