Elia 2

Geschreven zomer 2016

De confrontatie op de Karmel

Deze brochure is de tweede in een reeks van drie. In het eerste deel hebben we de voorbereiding op deze gebeurtenis op de Karmel beschreven. We eindigde die brochure met de ontmoeting tussen Elia en Achab. We hebben gezien wie werkelijk de leiding heeft over het wereldgebeuren. Achab die reeds jaren naar Elia heeft gezocht, heeft geen enkele weerstand als Elia hem voorstelt om naar de Karmel te gaan.

Het is wonderlijk als Gods Kracht openbaar komt. Dan vallen alle aardse argumenten weg en verdwijnen alles façade. Achab roept het volk op om naar Elia te komen. Elia heeft de leiding en herstelt het altaar waar God ons wil ontmoeten. Op de Karmel komt alles openbaar. Het is een voorproef van het eindoordeel. Heel duidelijk wordt ons gemeld dat Elia dit alles doet in opdracht van God. Nooit mogen wij dezelfde zaken doen. Elia moet op de Karmel laten zien wie de ware God is.

Nu krijgen we geen teken meer behalve het teken van Jona, de profeet (Matth.12:39). Het betekent dat voor onze generatie de kruisiging en de opstanding voldoende zijn. Niemand heeft de dood overwonnen dan Jezus alleen. Door de wedergeboorte wordt ons dit duidelijk. Door Gods Geest gaan we de ware betekenis zien van het kruis en de onvermijdelijke opstanding daarna. Vooral ook leren we zien wat dit betekent door ons.

Wij wachten nu op de wederkomst van Christus. In de eindtijd zal Elia ook een grote rol spelen. In de laatste verzen van het O.T. leren we dat hij zal komen voordat de grote oordeelsdag aanbreekt (Mal.4:5). Eerst wordt echter het oordeel op Golgotha gericht. Toen Jezus stierf was Hij voor ons tot zonde gemaakt (2Cor.5:21). Ook toen heeft het “vuur” van Gods toorn het offer verteerd. Toen is het op Jezus Christus neergekomen. Ook dan is “Elia” de voorloper van dat oordeel dat op Golgotha kwam. Johannes de Doper wordt zo door Jezus aangewezen (Matth.11:14). Hij was Elia nog niet maar kwam in de geest en kracht van Elia (Luc.1:17).

Omdat we ongetwijfeld in de eindtijd leven is het goed om deze geschiedenis te bestuderen. We leren hoe de krachtsverhoudingen werkelijk liggen. Nu lijkt het, zoals ook in die dagen, dat de afgoden en de demonen alles in handen hebben. Maar het is de lankmoedigheid van God dat Hij nog niet ingrijpt. (2Petr.3:9). Eens zal het wel komen. Als we dit onder leiding van Gods Geest bestuderen, zullen we voorbereid zijn voor de komst van de Zoon des mensen. De verleidingen van de boze zullen we dan afwijzen, wetende dat satan zich openbaart als een engel des lichts.

Dit tweede deel zal u zegenen en het derde deel zal u verbazen. Gods Geest is nodig om te begrijpen waarom Elia na de overwinning in een geestelijke put valt. Het is dan weer troostrijk te zien hoe God hem in die diepe depressie tegemoetkomt.