Elisa (sept.2001)

Geschreven september 2001

“Wagens en ruiters van Israël” Een studie over Elisa met vragen

Deze studie geeft een eenvoudige blik in het leven van Elisa, de grote profeet van Israël. Het is een overzicht van de wonderen die hij heeft gedaan. Deze wonderen zijn tekenen van Gods genade. Daarom kunnen we veel geestelijke lessen leren van deze gebeurtenissen. De studie is geschikt voor zowel individueel gebruik alsook voor gebruik in de gemeente. We willen enkele suggesties doen om het gebruik effectief te maken.

1. Gebruik in je persoonlijke stille tijd.
A) Als individu.
De studie kan men gebruiken om persoonlijk te mediteren over Gods woord. Nadat men het betreffende bijbelgedeelte heeft gelezen, kan men zich verrijken door het commentaar door te nemen. Daarna kan men het een ogenblik het  overdenken.

B) Als echtpaar.
Een echtpaar kan samen Gods woord lezen. Daarna kan een van de twee het gedeelte uit de studie voorlezen. Telkens komt men vragen tegen die de gebeurtenissen van het O.T. actueel maken. Deze vragen kan men dan samen overdenken. Het is ook goed mogelijk om afzonderlijk de tekst te lezen. Dat kan nuttig zijn omdat men veelal moet werken waardoor de tijd niet voldoende is. Wel kan men dan samen de vragen bespreken.

2. Gebruik in de studiegroepen in de gemeente.
Indien men in groepen samenkomt in de gemeente kan ieder thuis het te behandelen gedeelte alvast doornemen. De studieavond kan dan beginnen met het lezen van het bijbelgedeelte en daarna kan men doorgeven wat men van de studie heeft geleerd. Een gedeelte van de avond kan gebruikt worden om de actuele vragen te bespreken.

In de studie staan veel tekstverwijzingen. Men moet niet elk van die verwijzing lezen. Dat maakt de studie veel te langdradig. Indien men echter verrassende of nieuwe dingen tegen komt, is het goed om de bijbel te openen op de aangegeven plaatsen. We moeten goed bedenken dat alleen de bijbel gezag heeft. Deze studie is vanuit Gods woord, daarom behoren we de zaken te verifiëren in Gods woord.