Essentie

Geschreven juni 2007

Een studie over Rom.8:32

Deze brochure is een vervolg op mijn eerder verschenen brochure over de wedergeboorte: “TENZIJ”. Daarin probeer ik aan te tonen wie zich christen mag noemen. Het christenleven begint met een geboorte net zoals het natuurlijke leven ook met een geboorte begint. In deze brochure willen we nagaan hoe die wedergeboorte tot stand is gekomen en wat daarom de kern van het christelijk geloof is. In onze tijd wordt die kern frontaal aangevallen zoals zoveel van de christelijke waarden worden veracht.
Omdat de wereld een groot dorp is geworden, komen we in aanraking met alle wereldreligies. Daardoor wordt het steeds moeilijker vol te houden dat Christus alleen de redding brengt. Toch moeten we dit boven alles blijven doen. Hij wordt door de wereld al snel een van die grote religieuze leiders. Het kruis wordt dan niet meer gezien vanuit Gods gezichtspunt maar alleen maar vanuit de menselijke ervaring. Welnu Christus is dan vermoord op het kruis en heeft tijdens die executie indrukwekkend aangetoond hoe een mens lief moet hebben. Ondanks de zware ellende bleef Hij geduldig en vol liefde. Dat is inderdaad indrukwekkend en dwingt respect af maar is toch niet de diepste betekenis van het kruis. In deze brochure willen we onderzoeken wat de essentie is van het Kruis van Golgotha. De oneindige liefde van Christus is zeker een indrukwekkend onderdeel van het doel waarvoor God Jezus naar de aarde stuurde. De kern echter is veel dieper.
Willen we het kruis goed begrijpen zullen we een goed inzicht moeten krijgen in de personen die er bij betrokken waren. Wie kruisigde uiteindelijk Jezus? Was Hij een slachtoffer of had Hijzelf ondanks alles de leiding? Wie is die persoon die daar stierf? Wie kan met Hem vergeleken worden?  Waarom moest Hij zoveel lijden en waarom deden mensen Hem zoveel leed aan? Achter al deze vragen zit een groot plan van God. Het kruis van Golgotha is geen vergissing. Het is geen inbreuk in Gods plan dat Hij heeft met deze wereld. Het onwaarschijnlijke blijkt waar te zijn dat God zelf , uit liefde voor ons, dit kruis heeft gewild. Hij heeft het nodig geacht om zo de mensheid zijn intense liefde te kunnen openbaren. Zonder dat kruis is alles totaal nutteloos en op weg naar de ondergang. Alhoewel we staande houden dat de liefde die Jezus toonde op het kruis indrukwekkend is, willen we ook zeggen dat Gods liefde in Zijn volle heerlijkheid vooral schijnt door het kruisigen van Zijn zoon (1Joh.4:10). We hopen en bidden dat u door het bestuderen van deze brochure Gods genade mag ervaren en Hem zal gaan verheerlijken.