Familiedrama

Geschreven oktober 2010

Een studie over Jakob die Izaäk bedriegt (Gen.27)

De aartsvaders staan voor ons gevoel op eenzame geestelijke hoogte. Toch, indien we hun geschiedenis bestuderen, ontdekken we dat ze mensen waren zoals wij. Heel duidelijk zien we dit in het leven van Izaäk. Het hoogtepunt in zijn leven was ongetwijfeld zijn vrijwillige overgave op het altaar van zijn vader. Die overgave en dat vertrouwen zijn heel bijzonder. Toch lijkt het alsof Izaäk nooit een sterk persoonlijk geloof heeft ontwikkeld. Zijn relatie met God liep vooral via zijn vader. Als die is gestorven, komt er een zwakke Izaäk te voorschijn. Zijn vertrouwen in Gods plan lijkt helemaal ondergesneeuwd door zijn verlangen naar een heerlijke wildbraad. Zijn verlangen loopt niet meer parallel met het verlangen van God. Rebekka, zijn vrouw, heeft zich door omstandigheden, emotioneel gebonden aan Jakob. Samen beramen ze een plan om Gods zaak te “redden”. Ze schuwen daarvoor de leugen en het bedrog niet. Zo is het familiedrama compleet en wordt het gezin uit elkaar gerukt.

Het is niet eenvoudig voor ons te accepteren dat God met Jakob verder gaat. Hij bedriegt immers zijn vader en “steelt” het eerstgeboorterecht. Toch was het Gods keuze om met Jakob verder te gaan. Reeds voor de geboorte was dat aan Rebekka zijn moeder bekend gemaakt. Alhoewel we de daden van Rebekka en Jakob afkeuren, zien we dat de eerste zegen aan Jakob wordt gegeven.

In onze tijd zien we dat de wereld steeds meer moeite krijgt met Israël. Het machtsvertoon van Israël lokt veel kritiek uit. Ook als we niet alle daden van Israël goedkeuren en begrijpen, geloven we dat dit Gods volk is. Dat volk is door God gekozen. Gods keuze moet onze keuze zijn. Wat God lief heeft, moeten wij liefhebben. Ook nu dreigt het gevaar dat we onze eigen “wildbraad” liever hebben dan Gods keuze. We staan voor dezelfde keuze als waar Izaäk voor stond. Zal Gods Woord het in ons leven winnen boven onze eigen inzichten.

Miljoenen worden in onze tijd door hun politieke leiders weerhouden om de God van Abraham, Izaäk en Jakob te dienen. Ze moeten het heil, volgens hun leiders, via Ismaël en Ezau zoeken. Maar duidelijk is dat daar geen heil maar alleen onheil te verwachten is.

In de druk van de tijd is het gevaar voor ons allemaal zeer groot dat we kiezen op grond van wat onze natuurlijke ogen waarnemen. Als christenen willen we echter kijken via het Woord van God en onze keuze laten bepalen door Gods keuzen. Moge God deze brochure gebruiken om dit steeds weer voor ogen te houden