Gewone mensen met een buitengewone God (Deel 1)

Geschreven november 2009

Een studie over Hebr.11

Dit is  de 25ste brochure van de hand van Wout van Wijngaarden.
Er zijn ongeveer 9000 exemplaren van deze brochures in het land verkocht.
Wout bestudeert de bijbel veel en hij leest ook veel boeken. Vanuit zijn eigen studie en overdenkingen van het Woord behandelt hij in zijn brochures allerlei onderwerpen of bijbelboeken. De onderwerpen gaan niet in op maatschappelijke tendensen of gebeurtenissen. Soms worden die gebeurtenissen wel als illustratie gebruikt. De zaken die hij schrijft zijn doorleefd en zo aan de realiteit getoetst.

Het prachtige aan de brochures is dat ze doorspekt zijn van het Woord van God. Wat een uitwerking heeft dit Woord in ons leven. Het is zoals het staat in Hebreeën 4:12: “Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten van het hart.” Als we dit Woord van God dagelijks openen, wordt het “een lamp voor onze voet en een licht op ons pad” (Ps.119:105).

De brochures hebben een tweevoudig doel. Het is een hulp voor gelovigen bij het houden van hun stille tijd. De brochures zijn eenvoudig en elke perikoop kan ook apart gelezen worden. Zodoende kunnen mensen ’s morgens of voor het naar bed gaan zich op God richten en zo een zegen ervaren. Alle brochures zijn ook geschikt voor bijbelstudies. De tweede doelstelling van de brochures is dat Gods woord rijkelijk aanwezig is in de gedachten van Gods kinderen. Als we Gods woord openslaan worden we erdoor gezuiverd. Het bewaart ons ook voor zonden. Het is zoals we lezen: “Ik berg Uw Woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige“ (Ps.119:11).

Deze brochure over Hebreeën 11 diept een fantastisch hoofdstuk over de geloofshelden van het Oude Testament uit. Het waren gewone mensen met een buitengewone God! Ook wij zijn allemaal gewone mensen, maar we mogen deze zelfde buitengewone God kennen. Hij is niet veranderd. Hij wil ook in ons leven steeds verder openbaren wie Hij is. Kan het mooier dan door het bestuderen van het leven van de geloofshelden uit Hebreeën 11? Zij zitten als het ware op de tribune en moedigen ons aan om onze wedloop verder te lopen met volharding, waarbij we ons oog alleen moeten richten “ op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof“ (Hebreeën 12:1-2).

Ik hoop en bid dat deze brochure voor velen opnieuw een grote zegen mag brengen.

Peter Bordon, algemeen secretaris Vrije Evangelische Gemeenten
Oktober 2009