Gewone mensen met een buitengewone God (Deel 2)

Geschreven mei 2010

Een studie over Hebr.11

Dit is het tweede deel over dit prachtige hoofdstuk uit de brief aan de Hebreeën. De titel van deze twee brochures geeft precies weer waar het in dit hoofdstuk over gaat: De buitengewone God gebruikt door het geloof de gewone mens. In dit tweede deel zien we dit nog meer dan in het eerste. De geloofsgiganten Abraham en Mozes zijn voor ons gevoel onbereikbaar. Maar als we de hoer Rachab en de twijfelaar Gideon bestuderen, zien we dat dit mensen waren met problemen die ons niet onbekend zijn. Duidelijker komt dan naar voren dat het geheim van hun leven niet ligt in hun kracht of kwaliteiten maar vooral in de grootheid van hun God. Het zijn gewone mensen met een buitengewone God. Het kanaal waardoor die twee aan elkaar verbonden zijn is het geloof. Daarom is geloof meer waard dan goud en zilver. Het is een kostbaar geloof. Dat geloof moet gelouterd worden in het vuur van de beproeving om meer te kunnen ontvangen van de Almachtige. Indien het geheim niet ligt in mensen maar in God, is dit een geweldige zegen voor onze generatie. Immers de God die Gideon en Simson de overwinning gaf, is de eeuwige God. Het grote plan van God waarin zij functioneerden is hetzelfde plan als waarin wij functioneren. Het geloof is het kanaal waardoor de kracht van God naar deze aarde stroomt. Dat geloof moet beoefend worden door elke generatie. Elke generatie krijgt die kracht via het Woord van God. God spreekt door de eeuwen heen en door het geloof volgen mensen Zijn stem. In Psalm 119 spreekt David over Gods woord als een rijke buit (Ps.119:162). Het is een schat die men door “oorlog” buit maakt. Inderdaad is er een woordenoorlog gaande. Rondom ons worden ijdele woorden rondgestrooid. Gods woord ontdekken in die kakofonie van klanken, kost een enorme strijd. Het is inderdaad oorlog. De gevolgen zijn enorm. De massa volgt de luidste stemmen. Jakobus zegt dat de tong als een roer van een schip functioneert.  Het bepaalt de koers en als het roer niet wordt omgegooid, de eindbestemming. Of zoals hij een tweede metafoor noemt een vuur dat een stad in brand steekt. In die enorme overdaad van woorden ligt Gods Woord voor het oprapen. Maar wie neemt het op en wie komt er onder de indruk van dit Woord. God wist dat deze “oorlog” nooit door onszelf gewonnen zou kunnen worden. Daarom zond Hij zijn Zoon die “Gods Woord” is. Groter kan dit niet worden getoond. Hij is de Waarheid. Maar de schreeuw van de massa riep “Kruisig Hem”. Die woorden maakte Pilatus bang en Hij gaf Hem over aan de schreeuwers. De roep van Jezus echter was krachtiger toen Hij riep: “Het is volbracht”. Voor ieder die dit woord van Jezus als een buit heeft mogen ontvangen, is een man of vrouw van geloof. Daarom heb ik deze brochure geschreven. Zie de eenvoudige mannen en vrouwen die daden hebben gedaan die veel groter waren dan hun kunnen en die de generaties overstijgen omdat ze luisterden naar Gods stem.
Wat een vreugde was het om uren met deze mannen en vrouw te mogen doorbrengen. Nu laat ik het los en geef ik in deze brochure een verslag van mijn bevindingen. Ik hoop dat het u mag zegenen.