God wil wonen bij de mensen

Geschreven januari 2002

De Tempel in verschillende tjden

We kunnen het evangelie van twee kanten benaderen. Wanneer we het vanuit de mens  benaderen, stuiten we op de zonde. Het is vanuit de mens z’n kant onmogelijk om een relatie met God te beginnen. Heel vaak vindt de mens dat ook niet nodig. De mens denkt dat hij goed is en dat God hem wel zal aanvaarden. De zonde heeft de mens verblind.

Wanneer we het van Gods kant bekijken, komen we tot totaal andere conclusies. We ontdekken dan dat God intens verlangt om bij de mensen te wonen maar dat het van Gods kant niet zomaar mogelijk is. God is immers een heilige God. Die heiligheid is absoluut. Daarin is er geen compromis mogelijk. Toch is Gods verlangen zo groot dat Hij in Zichzelf een weg vindt om die relatie tot stand te brengen. Het heeft God wel alles gekost om dit te verwezenlijken. Ieder mens die een relatie met God krijgt, weet welke hoge prijs God heeft betaald.

Door deze daad vanuit God, komt er een diep ontzag in de wedergeboren mens. Hij beseft dat God alles moest geven. Daardoor wordt de relatie zeer kostbaar. Deze daad van God is voortgekomen uit de intense liefde die God voor ons heeft. Deze overweldigende gedachte brengt de mens tot het besef hoe waardevol hij is, ondanks de zonde. Dat brengt hem tot een vrijwillige gehoorzaamheid. Zo ontstaat er een bijzondere relatie met duidelijke kenmerken. God verlangt er naar om bij mensen te wonen. De mens die de inwoning van de Heilige Geest kent, zal geestelijk gaan groeien en God gaan dienen met ontzag. Dit ontzag voor God heeft een uitwerking in het hele leven. Al de daden worden beïnvloed door deze relatie.

Deze brochure gaat over deze relatie en de kenmerken van de christen in die relatie. Op de voorpagina van deze brochure staat een tekst uit Jesaja 57. God woont in de hoge en wil graag wonen bij de mensen. De juiste houding van de mens is die van verbrokenheid en nederigheid. Alleen dan kan de heilige God woning maken in ons hart. God wil heel graag bij ons wonen. Hij heeft op Golgotha het grootste struikelblok verwijderd. Wij moeten van onze kant ook de struikelblokken verwijderen. Alle hoogmoed en eigengereidheid moeten we laten varen. Alleen nederigheid is de juiste houding. Dan kan God grote dingen voor ons doen.

Veel van de inhoud van deze studie heb ik te danken aan George Winston. Hij heeft mij een prachtige kijk gegeven op Gods heiligheid en op de wijze waarop wij Hem moeten vrezen. Ik bid dat dit eenvoudige geschrift mensen zal aanvuren God te eren met diep ontzag.