Kom Here Jezus

Geschreven maart 2009

Een studie over Hand.2:33

In de gemeente zien we allerlei ontwikkelingen. Diverse “opwekkingsgolven” hebben ons overspoeld. Zoals het met golven in de zee gaat zo ook met geestelijke golven. Na elke golf komt er een terugtrekken van de zee. Zo voelen we telkens de gevolgen van de geestelijke golven. Vaak zijn die teleurstellend. Deze teleurstelling is er omdat we vaak geen goede kijk hebben op alles wat we in deze tegenwoordige tijd mogen verwachten. Wat heeft God nu beloofd? Heeft Hij welvaart en rijkdom beloofd aan zijn kinderen? Is geestelijke rijkdom synoniem met materiële rijkdom? Als we dit geloven zullen we de huidige financiële crises interpreteren als een aanval van de vijand. Maar misschien is dit wel een gave van God. Worden we juist niet wakker geschud? Waar hebben we ons vertrouwen op gesteld? Is het op dit tijdelijke le- ven of is het op de eeuwige toekomst?

In deze brochure probeer ik aan te tonen hoe we in deze tijd moeten leven als wedergeboren christenen. Wat kunnen we verwachten betreffende onze gezondheid en onze welvaart? Worden wij gespaard van allerlei lijden of krijgen we bijzondere kracht in alle soorten lijden?

Wanneer we in deze brochure vooral wijzen op de openbaring van Jezus en alle heerlijkheid die dan zal komen, doen we dit opdat we nu ijverig die hoop zouden uitdragen in deze wereld. Het brengt immers grote vreugde als we weten dat de toekomst vol heerlijkheid zal zijn. Dat geeft energie en kracht om in deze tijd een zegen te brengen in alle lagen van de maatschappij. Het is echter duidelijk dat we deze wereld nooit ten gronde kunnen veranderen. Indien we denken dat we politiek en structureel deze wereld geleidelijk kunnen ombuigen totdat het Koninkrijk komt, komen we bedrogen uit. Deze totale verandering kan alleen tot stand komen als Jezus wederkomt. Hij zal dan de leiding nemen vanuit Jeruzalem, de stad die God zelf verkoren heeft. Dan zal de heerlijkheid volkomen neerdalen op deze aarde en die als een deken overdekken. Daarom moet de gemeente de wederkomst actief blijven verwachten. We bidden dat dit eenvoudige geschrift vreugde zal brengen voor de gelovigen en voor allen die hij ontmoet.