Op zoek naar rust

Het is een zegen om te mogen wonen in een land waarin geen ernstige conflicten zijn. In vele landen gaan de mensen met angst naar hun bed. Wij mogen een maatschappelijke vrede ervaren. Toch weten we dat er ondanks die uiterlijke rust een immense zoektocht is naar de innerlijke rust. Niet de oppervlakkige en uiterlijke rust die we mogen ervaren, maar de innerlijke rust bepaalt onze echte levensvreugde. De welvaart heeft ons veel moois gebracht, maar heeft ook veel van ons afgenomen. De rust en vrede lijken vaak ver weg.
In dit boek probeer Wout de oorzaken bloot te leggen van die onvrede en ook de oplossing te laten zien voor die innerlijke rust in het hart. Alleen Jezus Christus kan de diepste nood van ons leven raken en die ook genezen. Dat gaat niet zomaar, daar heeft Hij Zijn leven voor gegeven op het kruis. Daarom roemen we nergens anders in dan in het kruis van Christus.

De erfenis (dagboek)

De erfenis die mijn leven heeft veranderd, wil ik doorgeven aan de komende generatie. Daarom is dit boek naast de erfenis van Jezus, ook de erfenis van mij. Er zit echter niets oorspronkelijks in, alsof dit mijn verdienste is. Ik geef de erfenis die ik ontvangen heb, door aan de generatie na mij. Zo heeft God het gewild. Jezus kwam op aarde en maakte Gods liefde zichtbaar en tastbaar. Hij deed dat op een volmaakte wijze. Hij gaf Zijn eeuwige erfenis aan de apostelen. Deze gaven het door aan mensen die zelf leefden uit de erfenis van Jezus Christus. Zo wil ik dit doorgeven. Het is onvolmaakt en het wil zich niet presenteren als een hoogstaand boek. Het is wel een weerslag van mijn mateloze bewondering voor de erfenis die we in de Here Jezus hebben ontvangen.

Het is een dagboek. Dagelijks mag je genieten van de overwinning die Jezus heeft behaald. Dagelijks mag je daaruit leven en dagelijks verandert de Geest je naar Zijn beeld. Dagelijks mag je deze erfenis ook delen met allen die rondom je staan.