Noach wandelde met God

(Geschreven april 2001)

 

Inhoud

1. De zondeval en de gevolgen

Belangrijke openbaring
Een boom, geen goud
Kennis van goed en kwaad
De ontwikkeling van de zonde

2. De geschiedenis in een notendop

De zonde van klein tot groot
Religieuze conflicten (Gen.4:3 en 4)
Het dragen van een masker (Gen.4:8)
Ben ik mijn broeders hoeder (Gen.4:9)?
Een cultuur zonder God (Gen.4:16)
Men begon de Naam des Heren aan te roepen

3. Hoe God de ontwikkeling van de zonde afremde

Het afremmen van de ontwikkeling
Het beschermen van de boom des levens
De engel met het zwaard (Gen.3:24)
Het teken aan Kaïn (Gen.4:15)
Het geslacht van Seth
Henoch de profeet (Gen.5:21-22)
Lamech de vader van Noach (Gen.5:28-29)
Noach bouwde een ark (Gen.6:14)

4. De tijd van Noach

Wanneer komt het oordeel van God
God heeft meerdere malen ingegrepen
De situatie net voor de zondvloed.
Hoe God de wereld zag
Seksuele verwording
Om welke zonde gaat het?
Kaïn mengt zich met Seth
Engelen mengen zich met mensen
De zonde van vlak voor de zondvloed
Saul als voorbeeld
De werkelijke zonde van Sodom en Gomorra

5. Noach wandelde met God

Noach, een rechtvaardig en onberispelijk man (Gen.6:9)
Noach stond alleen
Noach werkte eerbiedig (Hebr.11:7)
Wat we zaaien, zullen we eens oogsten
Noach had een doel in zijn leven
Noach wandelde met God

6. Staan in geloof

Zeven pijlers voor een leven met God
Geloven dat het oordeel komt
Letten op de toorn van God in de maatschappij
Letten op de tucht van God in uw leven
Overtuigd zijn dat de “ark” alleen redding kan brengen
Intense dankbaarheid tonen voor de redding die God gaf
Bewust leren delen met anderen
De vrucht van de Heilige Geest uitdragen in deze wereld