Op zoek naar rust

Het is een zegen om te mogen wonen in een land waarin geen ernstige conflicten zijn. In vele landen gaan de mensen met angst naar hun bed. Wij mogen een maatschappelijke vrede ervaren. Toch weten we dat er ondanks die uiterlijke rust een immense zoektocht is naar de innerlijke rust. Niet de oppervlakkige en uiterlijke rust die we mogen ervaren, maar de innerlijke rust bepaalt onze echte levensvreugde. De welvaart heeft ons veel moois gebracht, maar heeft ook veel van ons afgenomen. De rust en vrede lijken vaak ver weg.
In dit boek probeer Wout de oorzaken bloot te leggen van die onvrede en ook de oplossing te laten zien voor die innerlijke rust in het hart. Alleen Jezus Christus kan de diepste nood van ons leven raken en die ook genezen. Dat gaat niet zomaar, daar heeft Hij Zijn leven voor gegeven op het kruis. Daarom roemen we nergens anders in dan in het kruis van Christus.