Schat in aarden vaten

Geschreven november 2012

Hoe God Zijn heerlijkheid in zwakheid openbaart (2Cor.4:7)

Meestal lees ik het voorwoord van een brochure niet of pas dan als ik de brochure uit gelezen heb. Toch heeft een voorwoord een belangrijke functie omdat ik van mening ben dat de gemeente van Jezus Christus zijn profeten moet kennen. Iemand moet kunnen bevestigen of datgene wat geduldig aan het papier is toevertrouwd overeenkomt met het getuigenis en manier van leven van de schrijver. Ik ken Wout en zijn vrouw Teuni al meer dan 20 jaar. Hun passie voor Christus met als centrale thema “het Kruis” is zeer aanstekelijk. Wat hij schrijft en hoe hij Christus predikt, komt niet alleen voort uit bestudering van Gods Woord maar is diep geworteld in een manier van leven voor Hem. In het samen optrekken met Wout heb ik het principe van Ezra leren kennen. In Ezra 7:10 staat dat Ezra zijn hart erop gericht had Gods woord te onderzoeken, zelf toe te passen en daarna te onderwijzen. Doordat Wout op deze wijze zijn brochures schrijft, komt het heel dicht bij. Enkele jaren geleden vertrouwde hij mij toe dat hij dit werk van schrijven van brochures niet zou moeten doen. “Ik ben geen schrijver en het kost mij heel veel tijd en energie”. Ik ben daarom ook dankbaar dat hij steeds weer opnieuw de moed vindt om hieraan te beginnen. De brochure die u nu voor u hebt beschrijft een onbederfelijke schat, groots, schitterend en ongeëvenaard. Een schat die zijns gelijke niet kent. Een schat in een verpakking van “aarde vaten”. De brochure moedigt ons aan deze schat te ontdekken en hieruit te leven tot verheerlijking van Degene die alle eer en heerlijkheid toekomt.
Ik wens u Gods rijke zegen toe in het bestuderen en het uitpakken van deze
heerlijkheid om vanuit deze waarheid te leven.
Bedankt Teuni en kinderen dat jullie Wout de tijd geven om zich af te zonderen om te schrijven en het werk in Zijn Koninkrijk te mogen doen.
Bedankt Wout dat je ondanks de moeite en de tijd die het kost toch steeds weer de moed verzamelt om je onderzoek en gedachten op papier te zetten.
Bedankt lezer dat u deze brochure ter hand neemt met het uiteindelijke doel van God voor ogen, dat Hij u wil vormen naar het beeld van Zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus.

Miel de Rechter