Stefanus

Geschreven mei 2014

De eerste die stierf om zijn geloof

Stefanus naam komt alleen voor in het boek Handelingen. Er zijn slechts 2 hoofdstukken aan hem gewijd. De betekenis van hem is echter veel groter dan dat deze cijfers doen vermoeden. Hij heeft een totale omwenteling teweeg gebracht bij de eerste christenen. Stefanus heeft die grote omkeer niet zozeer door zijn bediening bewerkt maar juist door zijn dood. Zijn dood lijkt veel op de dood van zijn Heiland, met dat verschil, dat Jezus plaatsvervangend stierf en uiteindelijk zijn leven gaf in de dood. Stefanus werd echter vermoord. Jezus is sterker dan de dood maar Stefanus is een van ons die niet in staat is zichzelf te redden. Alles wat hij heeft gedaan komt vanuit de Bron die hem alles gaf. Maar zijn dood is het “zaad van de kerk” geweest. Door zijn dood is het evangelie de hele wereld over gegaan.

Stefanus’ optreden moeten we plaatsen in het jaar 33 na Christus. De gemeente bestaat dan ongeveer drie jaar. Op dat moment zijn er minstens 10.000 gelovigen. Hij verschijnt als een komeet aan de hemel en is voor een korte tijd zichtbaar maar door de eeuwen heen zal men over hem blijven spreken omdat hij zo helder heeft geschenen en een grote omwenteling heeft teweeggebracht. In de levensrivier van de gemeente in de eerste eeuw, ligt Stefanus als een “grote steen” die de loop van deze rivier heeft gewijzigd. Door zijn dood zijn de dijken, rondom het meer van de gemeente in Jeruzalem, opengebroken en is het kostbare water van het evangelie over de hele wereld gaan stromen (Hand.11:19-21).

Ook is zijn dood het begin geweest van de “dood” van Saulus die als de machtige apostel Paulus mocht “opstaan” tot een nieuw leven dat een ongekende invloed heeft gehad tot glorie van God.

Stefanus is een bijzondere naam die precies bij hem past. Het zelfstandig naamwoord “stephanos” betekent: “krans of kroon”. De hele geschiedenis over Stefanus schittert van die krans der heerlijkheid.

We hopen en bidden dat deze eenvoudige studie u mag zegenen. Vooral hopen we dat God opnieuw mensen doet opstaan die invloed mogen krijgen zoals Stefanus en de gemeente brengt tot de bediening die Jezus haar geeft.