Stralende eenheid

Geschreven mei 2006

Een studie over het grote verlangen van Jezus

1. Eenheid noodzakelijk
Welke eenheid
Welke eenheid bedoelen we niet
In de maatschappij
In de gemeente
De ware eenheid
Eenheid bewaren, niet bewerken
Vragen

2. Van eenheid tot veelheid 
Van eenheid tot veelheid
Het egoïsme
Zelfzucht verteert ons
Verdeeld hart
Een verbroken hart genezen
Vragen

3. Eenheid hersteld    
Hij is onze vrede
Hoe de eenheid tot stand is gebracht
De wet buiten werking gesteld
In Zichzelf vrede makende
De gemeente
Samenvatting
Vragen

4. Eenheid geschonken
Het gebed van Jezus
Het eeuwig leven (Joh.17:2)
Eeuwig leven
Het kennen van de Vader
Heerlijkheid
Opinie bepalend
Vragen

5. Menselijke pogingen 
Verkeerde maatregelen
• Wetticisme
• Vrijzinnigheid
• Clericalisme
Balans
Vragen

6. De eenheid bewaren 
Christus heerlijkheid aanschouwen
Jezus heerlijkheid aanschouwen
Geloof versus het zien
Hoe nu Jezus aanschouwen
Johannes en de verheerlijkte Jezus op Patmos
Zijn huidige bediening
Johannes als dood voor Zijn voeten
In volle wapenrusting
Vragen

7. De eenheid bewaren 
De juiste innerlijke houding
Waardig wandelen
Eenheid bewaren door onze levenshouding
Eenheid bewaren door de juiste leer
Eenheid bewaren door verscheidenheid te erkennen
Vragen

8. De eenheid bewaren 
De gezindheid van Jezus
Paulus verlangen
• De gezindheid van Jezus dragen
• De roeping heeft prioriteit
• Bereidheid tot dienen
• Bereidheid om één te worden met de ander
• Nederigheid als een kleed dragen
• Gehoorzaamheid aan God ongeacht de omstandigheden
• Niet uit zijn op roem
Vragen

9. Stralende eenheid
1. God is één
2. In Jezus worden God en mens één
3. Egoïsme overwinnen
4. Dagelijks sterven aan onszelf
5. Eenzijdige liefde
6. Satans karakter
7. Christenen leven in een ander koninkrijk