Tenzij

Geschreven januari 2007

Een studie over de wedergeboorte

Iedereen is het er over eens dat Jezus een bijzonder figuur is geweest. Het feit dat er elk jaar enkele films over Zijn leven worden gemaakt, toont dat iedereen met Hem bezig is. Het is niet zo interessant om een film te maken over andere godsdienstleiders. Eén film over een groot politiek leider is genoeg voor één generatie. Van Jezus echter komen jaarlijks wel enkele films in de cinema’s. Dat komt omdat Hij heel bijzonder was maar ook omdat Zijn aanspraken erg groot waren. De grootste reden is wel Zijn leven dat zuiver, integer en vol liefde was. Zo willen mensen Hem heel graag via de film op hun eigen niveau brengen. Hij wordt zo een van ons allen en iemand waarop we trots kunnen zijn.

Als we eerlijk de Bijbel lezen komen we tot een andere conclusie. Degene die Jezus was, hetgeen Hij deed en vooral ook wat Hij leerde is zo anders dan wat andere mensen op de aarde deden of zeiden dat iedereen een antwoord moet hebben op Zijn persoon.

In deze brochure wordt één van de diepste uitspraken van Hem besproken. Ik heb de brochure “TENZIJ” genoemd. Het is een veelzeggend woord vanuit een gesprek met Nicodemus. “Tenzij iemand wedergeboren wordt kan hij het Koninkrijk van God niet zien” (Joh.3:3). Het betekent dat er geen uitzondering is op deze voorwaarde om in Gods Koninkrijk te kunnen komen. Tevens zegt Jezus erbij dat Hij alleen deze wedergeboorte kan geven. Daardoor plaatst Hij zich boven alle andere godsdienstleiders. Dit is natuurlijk geen populaire opmerking waardoor de mensen dit al snel niet serieus meer nemen. Toch blijft het staan en is het één van de fundamenten van ons evangelisch geloof. In deze brochure hopen we aan te tonen waarom dit zo is en wat het precies betekent. Ik hoop dat het velen zal zegenen. Toen ik de brochure klaar had en aan een zoekende vrouw uitlegde, vroeg ze aan het einde of ze mocht bidden. Het werd voor haar een ingaan in het Koninkrijk van God. We hopen en bidden dat velen haar mogen volgen.