Vaderschap van God

Geschreven juli 2013

Jezus is de weg, de Vader is de bestemming

Deze brochure gaat over een zeer geliefd onderwerp. Het beroemde boek van Floyd McClung: “Het Vaderhart van God” opende een nieuw perspectief voor miljoenen christenen. Door de reformatie is de nadruk naar de rechtvaardiging van de goddelozen gegaan en is dit bijzondere onderwerp “ondergesneeuwd”. Daardoor is bijna alle aandacht van de theologie gegaan naar de “weg tot de Vader”. Veel minder is beschreven wat er gebeurt als men bij de Vader komt. Doordat het accent kwam te liggen op Jezus, als weg tot de Vader, werd veel aandacht gegeven aan de zondigheid van de mens. De kruisdood van Jezus, als oplossing voor de onmogelijkheid van de mens, heeft vaak de vrijmoedigheid om bij de Vader te zijn, bezwaard. De prijs is immers zo geweldig hoog dat de wetenschap dat Hij het deed voor ons moeilijk te bevatten is. Het boek over het Vaderhart is dan ook een geweldige zegen. Gods liefde is overweldigend.
Toen ik ontdekte dat de Vader “slecht” één Zoon heeft en wij “in Hem” geliefd zijn, wist ik dat dit een geweldige zaak is. Immers al Gods liefde gaat naar de Zoon en al die liefde wordt door Hem ook aan ons geschonken. Overweldigend door die gedachte ben ik op zoek gegaan naar het “Vaderschap van God”. Wat gebeurt er als we door Jezus bij de Vader komen?

Veelal komen we in ons geloofsleven niet verder dan het “tot geloof komen”. Maar als we door Jezus bij de Vader zijn gebracht wat wordt dan de centrale gedachten? Naast de liefde en intimiteit van de Vader naar zijn kinderen, worden we ook deelnemers in Gods grote plan. Het plan dat de Vader heeft met de Zoon wordt ook het plan wat de Vader heeft met ons. We zijn immers “in Hem”.
In Gods familie komen we in een trainingsprogramma. De Vader wil ons inschakelen om Zijn plan te verwerkelijken. Jezus heeft alles volbracht maar wij mogen medearbeiders worden om dit plan te realiseren. Onze tijd op aarde is een “trainingsschool” voor het leven hier maar ook voor de toekomst met Hem. We zullen immers als koningen heersen met Hem. Nu reeds mogen we leren te heersen. Nu reeds mogen we samen met de Vader eten en leren aangenaam te zijn in Zijn aanwezigheid. We mogen veranderen naar het beeld van Zijn Zoon. De Vader verlangt er intens naar dat het karakter van Zijn Zoon zichtbaar wordt in ons leven. In deze brochure doe ik een poging om dit wat duidelijk te maken.
Nu dit geschriftje klaar is, aarzel ik om het te laten drukken. Het is allemaal zo overweldigend en met mijn verstand kan ik dit niet bevatten. Toch neem ik de vrijmoedigheid om het gereed te maken. Gods Woord opent een totale nieuwe realiteit die we niet kunnen accepteren ware het niet dat de Heilige Geest het ons openbaart. Wat een wonderlijk vooruitzicht. Lees het biddend en laat Gods nabijheid u zegenen.