Waarom ik Israël lief heb

Geschreven oktober 2014

Zal ik niet liefhebben wat God liefheeft?

Boekjes over Israël zijn er al meer geschreven. Toch ben ik heel blij dat Wout zijn visie hierover voor ons op papier heeft gezet.
Dit boekje komt recht uit Wouts hart. Het komt ook recht uit de Bijbel, en dat is natuurlijk het belangrijkste. Maar dat het ook recht uit het hart van de schrijver komt, geeft er een extra dimensie aan. Wout is zelf geïnspireerd door Gods plan met Israël, en zijn woorden inspireren ook ons terwijl we ze lezen.
Dit boekje is meer dan alleen maar wat informatie of bijbelstudie over Israël. Het is eigenlijk een profetische oproep aan de Gemeente van Christus. Maar profetische oproepen missen dikwijls balans. Ze slaan door naar de ene of de andere kant. Wout weet die balans heel goed te bewaren. Doordat hij telkens weer teruggrijpt naar de Bijbel, en niet afdwaalt in eigen gedachten of in evangelische modetrends.
Profetische oproepen hebben ook dikwijls iets veroordelends in zich. Mij treft de liefde die uit dit boekje spreekt. Wout schrijft vanuit een diepe liefde voor het Joodse volk, zelfs als hun ogen nog niet zijn opengegaan voor Gods plan met zijn Zoon Jezus. Maar hij schrijft ook uit een diepe liefde voor de Gemeente van Christus, zelfs als hun ogen nog niet zijn opengegaan voor Gods plan met zijn volk Israël.
Dit is geen populaire boodschap. Zelfs zo delicaat, dat sommige uitgevers liever geen risico wilden nemen, want niet iedereen zou het er mee eens zijn. Dat maakt dit boekje alleen maar des te noodzakelijker.
Misschien heeft u ook uw twijfels. Lees dit boekje onbevooroordeeld door, en laat u overtuigen door Gods Woord, waar dit boekje telkens weer naar verwijst, op een heel gebalanceerde maar ook op een heel indringende manier. Ontdek een deel van Gods plan, en ontdek uw rol daarin!

John van der Dussen
18 oktober 2014