Wie ben ik?

Sinds 1977 wonen wij met ons gezin in België. We zijn toen verhuisd vanuit Hardinxveld Giessendam (Nederland) naar Leuven. We hadden toen 3 kinderen. We mochten in die periode gratis wonen in het teamhuis van OM te Leuven. Dat maakte dat ik kon studeren op de “Bijbelschool”. Het waren drie intensieve jaren. Na de Bijbelschool zijn we verhuisd naar Genk. Daar hebben we 23 jaar mogen werken in de Evangelische Gemeente “Paulus”. In 2004 zijn we verhuisd naar Leuven. Daar hebben we 4 jaar gediend in de EGL. Na die periode zijn we in 2008 verhuisd naar Westerlo (Voortkapel). Daar zijn we nu betrokken bij de Evangelische gemeente te Herentals. Inmiddels ben ik gepensioneerd. Terwijl ik nog oudste ben in de gemeente heeft Dennis van den Bergh de leiding overgenomen. Dat is een bijzondere zegen voor mij.

Mijn roeping

Reeds van mijn jeugd af heb ik een grote liefde gekend voor de Bijbel. Ik had een groot verlangen om mijn leven te besteden aan het verkondigen van Gods Woord.  Geestelijk ben ik vooral gevormd in de Bijbelschool periode waar George Winston hoofddocent was. Hij was als een vader die ons de schriften opende. Toen ik mijn werk begon in Genk was is zeer ambitieus. We zouden het gaan maken. Na een jaar echter was ik bijna overspannen. De gemeente was door een diepe crises gegaan. Mensen geloofden nog in God maar niet meer in Zijn grondpersoneel. In die moeilijke periode ben ik veel gaan lezen. In die periode kwam de serie over Paulus brief aan Rome uit geschreven door DM Lloyd Jones.  Deze serie boeken heb ik toen verslonden en alles wat mij aansprak in notities aan het papier toevertrouwd. Ik las in die tijd enkele uren per dag. Het heeft me gevormd en totaal veranderd.

Brochures

Sinds 1999 ben ik begonnen met het schrijven van brochures. Inmiddels heb ik er 33 gemaakt en de 34 is bijna klaar. Het is allemaal werk dat ik “tussendoor” heb gedaan. Er vallen zoveel open momenten die ik zo gevuld heb. Overal waar ik kom, neem ik ze mee. Inmiddels heb ik ongeveer 9000 exemplaren van deze boekjes verkocht. Voortdurend werk ik ze weer bij zodat elke nieuwe druk weer anders is. Velen zijn er door gezegend. De grootste zegen heb ik echter zelf ontvangen.

Naast de brochures heb ik ook twee reeksen DVD’s gemaakt. Eén reeks over het huwelijk. Daar zijn er inmiddels meer dan 1000 van verkocht. Toen ik me realiseerde dat de koppels die deze DVD’s hebben gezien bij de voorbereiding van hun huwelijk nu reeds kinderen hebben, kreeg ik het idee om ook een reeks over opvoeding te maken. Ook daar gingen er reeds 800 van over de toonbank. Nog steeds kunt u die kopen als u een mail stuurt zal ik reageren.

Landelijk werk

De laatste jaren heb ik halftijds in Herentals gewerkt. De andere helft bestede ik aan het landelijke werk. Sinds 1995 ben ik voorzitter van het VEG geweest. Deze vereniging bestaat uit 33 gemeenten over heel Vlaanderen. Samen met het bestuur heb ik daar leiding aan gegeven. Sinds 2016 ben ik met pensioen. In Herentals mocht ik het werk overdragen aan Dennis van den Bergh. In september 2018 heb ik het voorzitterschap overgedragen aan Ko de Nood. Ook dat ervaar ik als een grote vreugde. Na drie jaar staan jonge werkers in de startblokken. Het mooie is dat het zeer bekwame werkers zijn die boven alles een liefde hebben voor God en Zijn Woord. Na het neerleggen van het voorzitterschap ben ik bestuurslid gebleven.

Dagboek (De erfenis)

In 2017 heb ik elke dag gewerkt aan een dagboek. Dat heeft de naam “De erfenis” meegekregen. Bij de overdracht van het voorzitterschap heb ik dit boek gepresenteerd. Het boek bestaat uit 365 artikelen over het leven van Jezus. U kunt het kopen. Stuur een mail en ik zal het u toesturen. We krijgen veel goede reacties. Henk Binnendijk schreef: “Ik vind het bijzonder dat je kans ziet om een heel dagboek te schrijven, waarin het elke dag over Jezus gaat. Dank je wel hier voor.” Het boek gaat dus niet over mijn leven ook niet over ons leven in het algemeen amar bovenal over Jezus leven en wat Hij voor ons betekent.

Gezin

We hebben een prachtig gezin met vier kinderen en zes kleinkinderen. Elders zie je op deze site de drie kinderen van onze oudste dochter. Het is een heel nieuwe fase waarin me mogen genieten van onze kleinkinderen.

Ook hebben we reeds 16 jaar twee pleegjongens in huis. Soms gieren de hormonen door de kamer. Maar de verstandhoudingen zijn goed en we houden van elkaar.  Natuurlijk maken we ons wel eens zorgen over hun toekomst. Maar ook dat mogen we aan Gods zorg overlaten.